SMOLNÍCKY MTB MARATÓN

Myšlienka organizácie SMOLNÍCKEHO MTB MARATÓNU má dlhú históriu. 1. ročník bol odštartovaný v roku 2015.

Keďže kataster Smolník patrí do najlestnatnejšieho okresu v rámci Slovenskej republiky, ponúka jedinečné horské trasy pre horskú cyklistiku Volovskými vrchmi.

Vďaka Vám sme v minulom roku prispeli 800,- eur na požiarom zničenú ikonickú budovu bufetu na hrádzi jazera v snahe o jej obnovu.